יום ד', ח’ בשבט תשע”ח
קרא עוד...
קרא עוד...
כיתות ייחודיות בחטיבת קלמן – תשע"ו

קרא עוד...
עבודות קיץ במתמטיקה (2016)

קרא עוד...
במסגרת שיעורי הגיאוגרפיה בשכבה ז', נדרשו התלמידים להכין כרזות וסטיקרים בהקשר לנושא הגלובליזציה הנלמד בתקופה האחרונה. התלמידים הפגינו השקעה ורצינות רבה בהכנת המטלה.
קרא עוד...
קרא עוד...
תאריכים בית ספריים

שלום רב להורים ולתלמידים.רצ"ב תאריכים שנתיים. אנא כתבו ביומנים.אפי שדיב
קרא עוד...