יום ד', ח’ בשבט תשע”ח
21:10 (25/08/15)
.

שכבת ו' שעולה לז': עבודת קיץ לתלמידי ו העולים לכיתה ז קלמן.pdf שכבת ז' שעולה לח': עבודה לחופשת הקיץ קלמן ז העולים ל ח מדעית תשעו.pdf עבודה לחופשת הקיץ ז העולים ל ח הקבצה א2 ו ב תשעו.pdf עבודה לחופשת הקיץ ז העולים ל ח א1 תשעו .pdf שכבת ח' שעולה לט': עבודה לחופשת הקיץ ח העולים ל ט מדעית תשעו.pdf עבודה לחופשת הקיץ ח העולים ל ט מצויינות תשעו.pdf עבודה לחופשת הקיץ ח העולים ל ט א1 תשעו.pdf עבודה לחופשת הקיץ ח העולים ל ט הקבצה א2 תשעו.pdf עבודה לחופשת הקיץ ח העולים ל ט הקבצה ב1.pdf עבודה לחופשת הקיץ ח העולים ל ט הקבצה ב 2 תשעו -.pdf