יום ד', ח’ בשבט תשע”ח
21:10 (25/08/15)
.

שלום רבלהלן הרכבי כיתות ז' בשנה"ל תשע"ז. (ייתכנו שינויים)חופשה מהנהצוות "קלמן" עתודה מדעית טכנולוגית.docx מנהיגות בדרך ארץ ב.docx מנהיגות בדרך ארץ א.docx כיתת קולנוע, פרסום ואנימציה.docx כיתת ספורט.docx כיתת חינוך פיננסי.docx בריאות וקיימות.docx