יום ד', ח’ בשבט תשע”ח
21:10 (25/08/15)
.
שלום לכולם, הטפסים שעליכם להביא חתומים לאסיפת ההורים הם:-הצהרת בריאות (למי שטרם הביא)-אישור פרסום באתר-קווים אדומים-אישור יציאה לסיורי ידיעת הארץ-אישור בריאות לטיולים

טפסים כלליים: טופס שחרור תלמיד מבית ספר.docאישור בריאות לטיולים.doc ספח לחתימת ההורים טיול שנתי.docx אישור פרסום באתר.doc הצהרת בריאות.doc קווים אדומים.doc