יום ד', ח’ בשבט תשע”ח
21:10 (25/08/15)
.
אספות הורים
פורסם: 21:10 (25/08/15) קובי כוכבי
אסיפות הורים כלליות יתקיימו ב:
לשכבת ז' - 10/9/15
לשכבות ח' ו-ט' - 9/9/15.