חטיבת ביניים קלמן

חטיבת ביניים קלמן רמת השרון

פתחנו אתר חדש!!!!!!

מרחבי למידה

שיבוץ תלמידים למסלולים - שכבה ז' תשע"ז

כיתות ייחודיות בחטיבת קלמן – תשע"ו

המצלמה המשוטטת

עבודות קיץ במתמטיקה (2016)

תערוכת "גלובליזציה" של שכבת ז'!

במסגרת שיעורי הגיאוגרפיה בשכבה ז', נדרשו התלמידים להכין כרזות וסטיקרים בהקשר לנושא הגלובליזציה הנלמד בתקופה האחרונה. התלמידים הפגינו השקעה ורצינות רבה בהכנת המטלה.

שכבות

תכניות לימודים תשע"ו

תאריכים בית ספריים

שלום רב להורים ולתלמידים.רצ"ב תאריכים שנתיים. אנא כתבו ביומנים.אפי שדיב

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA